St 24.09

POZVÁNKA NA SEMINÁŘE O NADNÁRODNÍ SPOLUPRÁCI CENTRAL EUROPE 2020, DANUBE, INTERREG EUROPE A ESPON 2020

Ministerstvo pro místní rozvoj v spolupráci s krajskými partnery

bude pořádat informační semináře k programům nadnárodní spolupráce CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE a programům meziregionální spolupráce INTERREG EUROPE a ESPON 2020.

Jedná se o nástupce programů, které se realizovali již v období 2007-2013 v rámci programů evropské územní spolupráce.
 
Semináře jsou určeny pro všechny zájemce, kteří by se rádi dozvěděli o novém nastavení programů CENTRAL EUROPE 2020, DANUBE, INTERREG EUROPE a ESPON 2020 v období 2014-2020.
 
Cílem seminářů je představit základní charakteristiku, typy podporovaných aktivit, tematické zaměření
a priority, financování a informovat o dalších krocích u programů meziregionální spolupráce INTERREG EUROPE, ESPON 2020 a programů nadnárodní spolupráce CENTRAL EUROPE a DANUBE, které budou realizovány na území ČR v období 2014-2020. Záměrem je upozornit na tyto programy, aby možní zájemci o realizaci projektů měli dostatek čas na přípravu projektových žádostí.
 
 
Semináře se uskuteční:
 
22.10. 2014  -  Praha
11.11. 2014  -  Hradec Králové  
 
 
Prosíme, aby zájemci o účast na semináři vyplnili registrační formulář, který zašleme na požádání a odeslali ho nejpozději pro seminář v Praze do 15. 10. 2014 a pro seminář v Hradci Králové do 3. 11. 2014  na následující emailovou adresu: nadnarodni@mmr.cz.
 
V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.
 
S pozdravem
 
 
Pavel Lukeš
Vedoucí oddělení
Odbor evropské územní spolupráce
 
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15  Praha 1
Pracoviště: Na Příkopě 3-5
Tel: 234 154 415
Mob: 731 628 149
Email: pavel.lukes@mmr.cz
www.mmr.cz