Nabízíme moderní výukové prostředí

Naše školící prostory jsou vybaveny nejmodernější školící technikou, jako jsou interaktivní tabule, notebooky, odpovědní zařízení, aj.

Seminář PASCO - projekt TROJLÍSTEK

Semináře sestavujeme tak, aby uspokojily všechny vaše nároky.

Školíme nejen v našem školícím středisku

Vycházíme vstříc požadavkům a potřebám účastníků

Výtvarná soutěž dětí o školních pomůckách PASCO

O nás

Přemýšleli jsme, co o nás napsat. Je totiž mnoho center a agentur v oblasti vzdělávání dospělých. Hledali jsme svoji nadhodnotu a zisk, který můžeme předat klientovi. Nabízíme to, co nás všchny v současné době může rychleji posunout k cíli:

Jsme agentura, která staví výlučně na zkušenostech podložených praxí, a to doslova a u všech témat, která vám nabízíme.
Propojujeme interaktivní techniku, produkty a pomůcky s tématy, které nás dnes potkávají na každém kroku, a to nejen v pracovní oblasti.

Není pravdou, že se bez našich seminářů neposunete, nebo nezačnete naplňovat svoji vizi rychleji a efektivněji. Pravdou je, že vám předkládáme kurzy, které jsou podloženy zkušenostmi lektorů, a to jejich dlouholetou praxí přímo ve firmách, v oblasti školství i výcviky s jednotlivci.

Také je pravdou, že využití "člověčího" potenciálu podpořeného technikou, pomůckami a materiály odpovídajícími dnešnímu trendu rozvoje - tedy být co nejvíce "on-line", a tím si usnadnit život, je cesta, která vás posune rychleji a snadněji k vašemu cíli.
Každý nový směr přináší u mnoha z nás obavy ze změny a obtížnosti, bere nám kousek sebe-důvěry, zda to zvládneme.

 

Nabízíme vám naše know-how  tvořené z praktické zkušenosti. MŮŽEME TO ZVLÁDNOUT SPOLU.Petr Dvořák - hlavní pracovní náplní a odpovědností je koordinace vzdělávacích akcí, poradenství - EU projekty, tvorba akreditovaných vzdělávacích programů.
 

Dále se věnuje lektoringu tvorby výukových materiálů pro různé typy interaktivních tabulí a jejich software, lektoringu internetových zdrojů využitelných pro tvorbu DUM a lektoringu kurzů měřícího systému PASCO. Prezentuje na konferencích a jiných vzdělávacích akcích  téma "Moderní výuka a přírodovědné předměty", práce s interaktivní tabulí ActivBoard a jiné. Lektoruje využití interaktivní tabule ActivBoard pro firemní porady, prezentace a školení.

 
Reference:
 
lektor 100h kurzu pro projekt: „Rozvoj využití interaktivní techniky na ZŠ města Liberec", registrační číslo CZ.107/1.1.22/02.0037
 
lektor 80h kurzu pro projekt: „Moderní experiment ve školách Pojizeří", registrační číslo CZ.1.07/1.1.22/02.0036

lektor 40h kurzu "Práce s počítačem pro řemeslníky" pro projekt :       "Kvalitní řemeslnická práce při obnově podstávkových domů", registrační číslo CZ.1.07/3.2.01/04.0003

lektor kurzu "Využití PASCA v přírodovědných předmětech" pro projekt : "Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Libereckém kraji, registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/44.0013
 
lektor kurzu pro projekt: ,,Praktické ověřování získaných znalostí na libereckých ZŠ“,  registrační číslo CZ.1.07/1.1.22/01.0026.

 
Lektor systému kurzů – práce s interaktivní tabulí ActivBoard:

 

Základní škola Vrchlického, Liberec
Základní škola U školy, Liberec
Základní škola U soudu, Liberec
Základní škola Aloisina Výšina, Liberec
Základní škola Barvířská, Liberec
Základní škola Sokolovská, Liberec
Základní škola 5.května, Liberec

 

 

 

  
 

Mgr. Martina Cettl
 
speciální pedagog, hlavní koordinátor projektů        
další specializace: interaktivní technologie, komunikace, biofeedback

Působí v oblasti vzdělávaní pedagogických pracovníku, dětí i dospělých, vedení týmu. 

· dlouholetá zkušenost v oblasti DVPP, speciální edukace dětí a dospělých
· 10 let organizační činnost v různých prostředích, práce s klienty různých věkových skupin
· značné zkušenosti s vedením pracovních týmů
. dobré zkušenosti s navrhováním a připravováním rekvalifikačních kurzů
· výborná znalost německého jazyka (studium a 6-letý pobyt v cizině)
· schopnost povzbuzovat a motivovat druhé, pomáhat řešit různorodé problémy a zvažovat dosažení optimálního cíle a východiska
· publikační činnost na Karlově univerzitě


 Klíčová kvalifikace

· Speciální pedagogika na Karlově univerzitě - 5 let
· Odchodní škola v Curychu
· Gymnázium se  zaměřením na ekonomiku a organizaci

- DVPP – interaktivní technologie
- koordinace projektu „EU-peníze školám“, vedení týmu tvůrců digitálních učebních materiálů
- vytváření individuálních plánů pro žáky s kombinovaným postižením
- vedení studentů (obory: učitelství, speciální pedagogika a další)
- systematická práce s rodiči žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
- speciálně pedagogická činnost – oblast: biofeedback, reedukace – matematika
- koordinátor tvorby ŠVP 
- školitelka – sociální oblast
- pomoc a podpora při vytváření a upevňování schopností a dovedností podporujících psychickou rovnováhu a sociální začlenění osob         v nepříznivé sociální situaci, pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,                 aktivizační služby, tj. pomoc při obnovení či upevnění kontaktu s rodinou, přirozenými sociálními sítěmi a dalšími sociálními systémy           odporujícími začlenění osob s postižením
- školitelka v oblasti marketingu a telemarketingu 
 

Vzdělání :

1997 - 2003  studium na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, obor: speciální pedagogika státní závěrečná zkouška
 na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy ze speciální pedagogiky, psychopedie, ergoterapie s prospěchem výborně a obhájení diplomové práce na téma "Ergoterapie a speciální pedagogika - zhodnocení vybraných materiálů a pomůcek z hlediska jejich použití v ergoterapii osob s kombinovaným postižením"
 
1995  obchodní škola v Curychu, diplom, zkoušky z oborů: podvojné účetnictví, němčina pro německy mluvící, německá korespondence, právo, zpracování textů na PC, psaní na stroji; doplňující předměty: marketing, úvod do podnikového systému, komunikace
 
Dále - kurzy koordinace projektů, kurzy němčiny a angličtiny, specializovaná školení - oblast interaktivních technologií, speciální pedagogiky, biofeedback a další
 
 Publikační činnost: skriptum kolektivu autorů: J. Vodáková, R. Dytrtová, M. Cettl a V. Beránek: Speciální pracovní výchova a ergoterapie, příspěvky v odborném časopise Speciální pedagogika, příspěvek ke konferenci

*************************************************************************************************************************************************************
Ing. Dagmar Sedláčková - lektorka emočních a sociálních kompetencí, technik redukce stresu, kouč a poradce v oblasti osobnostního rozovoje a měkkých dovedností v pracovní oblasti. Lektorka má zkušenosti z dlouholetého vedení kolektivu koučovacím přístupem. Zaměřuje se v práci s lidmi na hledání možných příčin nespokojenosti a nestability v oblasti pracovní i osobní, a nalezení vhodné cesty k jejich vyřešení.  Při práci využívá zkušeností s osobnostním systémem Enneagram.

Reference

Škoda Auto Mladá Boleslav       Komerční Banka a.s. 
SUDOP a.s.                                  ING Czech republic
K2 atmitec s.r.o.                           Allianz pojišťovna, a.s.
2N telekomunikace a.s.             Sahm s.r.o.
Horizont s.r.o.                               Linet spol.s.r.o.
Vodafone Czech Republic a.s  České Radiokomunikace
Glaxho Smith Kline                     Home credit a.s.
Nemocnice Prachatice               Centrum Babylon


Lektorská činnost v projektech
roční projekt Emoční leadership r.2007
dvouletý projekt ESRO pro pedagogy ČR r.2005-2006
dvouletý projekt Lektor emočních a sociálních kompetencí r.2007-2008
Projekt Tvořivý dialog r.2007
Evropský projekt Třetí kariéra /zaměstnanci 50+ / r.2006
Evropský projekt Poznáním nového k vyšší a zdravé sebejistotě r.2011


**************************************************************************************************************************************************Mgr. Hana Ulíková - od roku 2004 pracuje na  SPŠ v České Lípě  a s interaktivními tabulemi se pravidelně setkává od roku 2006 při výuce matematiky. A protože má ráda moderní výukové trendy,  stala se i lektorkou výuky s interaktivními tabulemi.
Také používá při své výuce hlasovací zařízení a v poslední době se věnuje online výuce formou webinářů. To vše jí pomáhá udržet v kondici sebe i své posluchače.

**************************************************************************************************************************************************

Ing. Robert Tišer  -    Odborná praxe:

• Pořádá a vede odborná školení od roku 1991 (Preciosa a. s., Sodexho pass, CVLK, ADE - Reginální Tréninkové Centrum Apple, Centrum Internetu, Národní Vzdělávací Institut, Liberecký Vzdělávací Institut, Rasl a syn, NTM- Praha, MŠMT, Úřad práce, CELN, TUL HS Liberec, ESF EU, Cermat)
Odborný lektor ve společnosti CMVL - DRUVT COMP, spol. s r.o.  (2012 – dosud)
• Vedoucí krajské pobočky Centra Internetu a Centrum SIPVZ pro Liberecký kraj
• Manažer projektu Multimediální centrum pro další vzdělávání (2005 – dosud)
• Manažer projektu www.digitalnitrida.cz (2008 – 2010)
• Odborný lektor ve společnosti S-COMP CENTRE (2013 – dosud)
• Odborný lektor ve společnosti Pregis, a. s.  (1999 – dosud
• Odborný autor a revizor testových úloh pro CERMAT (2010 – dosud)  
• Vedoucí Regional Training Centrum Apple (2010 – dosud)
• Apple Distinguished Educator (2010 – dosud)
 
Publikační činnost:

• Vydal 15 výukových a e-learningových CD ROM (Windows 95, Windows 98, Internet, Word 97, Excel 97, MS OFFICE, Word XP, Excel XP, Sbírka řešených příkladů Word a Excel, Multimediální učebnice Access a PowerPoint, Digitální fotografie – Jak na to, Sbírka řešených příkladů MS WORD 2007 a 2010, Sbírka řešených příkladů MS EXCEL 2007 a 2010) ve spolupráci s vydavatelstvím  Pachner vzdělávací software s. r. o., Multimedia International, On Time  Solution, TUL Hospodářská fakulta.
V současné době je nainstalováno přes 15 000 těchto programů v českých školách.
• Odborná publikace formou skript a e-learningových učebnic pro Technickou Univerzitu v Liberci, Preciosa a. s., Národní vzdělávací institut, NTM, Centrum Internetu, SIPVZ, CVLK
• Spolupracuje s Regionální radou regionu soudržnosti Severovýchod,  jako hodnotitel technické kvality pro projekty v rámci EU
 
Odborný garant projektů:
2005 – 2010
Projekt Vzdělávání pro konkurence schopnost
2009 – 2011
Projekt  Investice rozvoje vzdělávání
2010 – 2012
Projekt Obchodní škola nové generace
2009 – 2013
Projekt Podpora výuky pomocí e-learningu
2012 – dosud
Projekt EU peníze školám
2014 - dosud
Projekt využití technologií od společnosti Apple ve výuce